Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вредители по ябълката

БОЛЕСТИ

 

БАКТЕРИЕН РАК

БРАШНЕСТА МАНА ПО ЯБЪЛКАТА

ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ

ВЛАКНЕСТИ КОРЕНИ ПО ЯБЪЛКАТА

ГУМЕНА ДЪРВЕСИНА ПО ЯБЪЛКАТА

ДЪРВЕСИННО ГНИЕНЕ

ЗАГИВАНЕ НА КОРАТА

КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ

МЕКО ГНИЕНЕ

МОЗАЙКА ПО ЯБЪЛКАТА

ОГНЕН ПРИГОР

ПЛОСКИ КЛОНИ ПО ЯБЪЛКАТА

ПРОЛИФЕРАЦИЯ ПО ЯБЪЛКАТА

РЪЖДА ПО ЯБЪЛКАТА

СИВО ГНИЕНЕ

СТРУПЯСВАНЕ ПО ЯБЪЛКАТА

ФИТОФТОРНО КОРЕНОВО И БАЗИЧНО ГНИЕНЕ НА ЯБЪЛКАТА

ЧЕРНО ГНИЕНЕ

ЯГОДОПЛОДНА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

АПРИЛСКИ БРЪМБАР

БЯЛА ОВОЩНА ПЕПЕРУДА

БЯЛА АМЕРИКАНСКА ПЕПЕРУДА

ВИОЛЕТОВА СТРИДОПОДОБНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

ВИШНЕВА ЛИСТНА ОСА

ГЛОГОВА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

ГОЛЯМ ОВОЩЕН БЕЛОВИНОЯД

ГОЛЯМА ЗИМНА ПЕДОМЕРКА

ГЪБОТВОРКА

ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКОВА ЛИСТНА ВЪШКА

ЗИМЕН СИВ ЧЕРВЕЙ

ЗЛАТКА

ЗЛАТОЗАДКА

ЗМИЕВИДНО МИНИРАЩ ЛИСТОВ МОЛЕЦ

ИПСИЛОНОВА НОЩЕНКА

КАЛИФОРНИЙСКА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

КАФЯВОПЕТНИСТА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

КРУШОВА ДЪРВЕНИЦА

КРЪВНА ВЪШКА

КРЪГЛОМИНИРАЩ МОЛЕЦ

ЛЪЖЕКАЛИФОРНИЙСКА СТРИДОПОДОБНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

МАЛКА ЗИМНА ПЕДОМЕРКА

МАЛЪК БРЪЧКОВ БЕЛОВИНОЯД

МИРИЗЛИВ БРЪМБАР

МЪХНАТ БРЪМБАР

НЕЧИФТЕН ДЪРВЕСИНОЯД

ОБИКНОВЕН МАЙСКИ БРЪМБАР

ОБИКНОВЕН ЛИСТОГРИЗАЧ

ОБИКНОВЕН ЮНСКИ БРЪМБАР

ОВОЩЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ

ПРОЛЕТНА НОЩЕНКА

ПРЪСТЕНОТВОРКА

РОГАТА ЦИКАДА

РОЗЕНА ЛИСТОЗАВИВАЧКА

РОЗЕНА ЦИКАДА

СИВА ПЪПКОЗАВИВАЧКА

УДИВИТЕЛНОЗНАЧНА НОЩЕНКА

ЧЕРВЕН ОВОЩЕН АКАР

ЧЕРВЕНА ПЪПКОЗАВИВАЧКА

ЧЕРВЕНА СТРИДОПОДОБНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

ЧЕРВЕНОГАЛОВА ЯБЪЛКОВА ЛИСТНА ВЪШКА

ЮЖНА ЯБЪЛКОВА ЛИСТНА БЪЛХА

ЯБЪЛКОВ МИНИРАЩ ЛИСТОВ МОЛЕЦ

ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

ЯБЪЛКОВ ПЪСТЪР МИНИРАЩ МОЛЕЦ

ЯБЪЛКОВ ЦВЕТОПРОБИВАЧ

ЯБЪЛКОВО-ЖИВОВЛЕКОВА ЛИСТНА ВЪШКА

ЯБЪЛКОВА ЗАПЕТАЕВИДНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

ЯБЪЛКОВ ЗЛАТИСТ ХОБОТНИК

ЯБЪЛКОВА ЛИСТНА БЪЛХА

ЯБЪЛКОВА ПЛОДОВА ОСА

ЯБЪЛКОВА СТЪКЛЕНКА

 

За повече информация кликнете върху името на вредителя.

 

  |  Views: 1652  |  Прочетено във Вестник за градината