Енциклопедия

Розена листозавивачка

Archips rosana

Розена листозавивачка

Розена листозавивачка (Archips rosana L.) Предните крила на женските пеперуди са охреножълти до тъмнокафяви, а на мъжките – сиво-жълтеникави до канеленокафяви, с вълнообразни напречни линии, приосновно петно и широка средна ивица. При мъжките индивиди напетняванията са по-добре изразени. Задните крила са еднообразно сиво оцветени. Младите гъсеници са жълти. След като започнат да се хранят, придобиват жълто-зеленикав цвят. Главата, гръдното щитче и гръдните крака са кафяви, а аналното щитче има цвета на кожата. Розената листозавивачка развива едно поколение годишно и зимува като яйце върху ствола, клоните и клонките на нападнатите растения.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с листозавивачките се извършва основно с химични средства. Те обаче проявяват незадоволителна ефективност поради скрития начин на живот на възрастните гъсеници и трябва да се използват рано, преди те да се укрият в листата. Химични пръскания се извършват при повреждане на 10-15% от листната маса и 2-3 бр./100 завръза до юнското окапване. Използват се широкоспектърни инсектициди, както и всички одобрени биопрепарати на базата на Bacillus thuringiensis.

 

Виж още ЛИСТОЗАВИВАЧКИ

 

  |  Views: 1076  |  Прочетено във Вестник за градината