Енциклопедия

Обикновен листогризач

Phylobius oblongus

Обикновен листогризач

Обикновен листогризач (Phylobius oblongus L.) Тялото на възрастното насекомо е тясно, продълговато, с дължина от 4 до 6 mm. Главата и преднегръдът са черни, а твърдите криле, краката и антените кафяви. Има едно поколение годишно. Зимува като възрастна ларва в почвата и какавидира през пролетта.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1186  |  Прочетено във Вестник за градината