Енциклопедия

Голяма зимна педомерка

Hibernia defoliaria

Голяма зимна педомерка

Голяма зимна педомерка (Hibernia defoliaria Cl.) Женските пеперуди са напълно безкрили, с тъмнооцветено тяло, покрито с черни петна. Предните крила на мъжките индивиди са светложълти, с две напречни широки зигзагообразни ръждивокафяви ивици, които ограничават по-светло поле в средната част. Задните крила са бледожълти, с по една черна точка в средата. Гъсеницата е кафяво-червена, на гърба с двойна тъмна линия, а странично с широка светложълта ивица. Главата и аналният сегмент са оранжеви. Има едно поколение годишно и зимува като яйце.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с педомерките се извършва основно с химични средства. Ефектът е по-голям при по-ранно пръскане и в по-млада възраст на гъсениците. Прилагат се при повреждане на 10-15% от листната маса и 2-3 бр./100 завръза до юнското окапване. Използват се широкоспектърни инсектициди, както и всички одобрени биопрепарати на базата на Bacillus thuringiensis.

 

Виж още ПЕДОМЕРКИ

 

  |  Views: 1169  |  Прочетено във Вестник за градината