Енциклопедия

Пролетна нощенка

Euxoa temera

Пролетна нощенка

Пролетна нощенка (Euxoa temera Hb.) Предните крила са сиво-кафяви, с по една светла ивица на предния край. Характерните за нощенките кръгло и бъбрековидно петно са бели, а клиновидното е по-тъмно от околния фон на крилата. Те са включени в тъмнокафяв равнобедрен триъгълник. Гъсеницата е сива, с червеникаво-кафява глава. Надлъжно по гърба й се очертават четири тъмни ивици. Пролетната нощенка развива едно поколение годишно и зимува като яйце с напълно оформена гъсеница в него.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че по-лесно да се преодолеят нанесените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Различните видове уловки – UV лампи и хранителни уловки от ферментиращи течности се използват както за идентифициране на неприятеля, така и за директна борба. Химичните средства не дават добри резултати поради подземния начин на живот на тази група нощенки.

 

Виж още НОЩЕНКИ

 

  |  Views: 1062  |  Прочетено във Вестник за градината