Енциклопедия

Гъботворка

Lymantria dispar

Гъботворка

Гъботворка (Lymantria dispar L.) Възрастното насекомо е средно голямо пеперуда с ясно изразен полов диморфизъм. Мъжките пеперуди са по-дребни, със сиво-кафяв основен цвят и тъмни зигзаговидни напречни ивици и петна. Женските индивиди са по-едри, с бледъжълтеникав основен цвят, с тъмни зигзаговидни напречни линии и с едно черно петно в средата на предните крила. На края на коремчето имат туфичка от тъмно оцветени космици. Възрастните гъсеници са със сиво-кафяв основен цвят. Надлъжно по гърба им преминават три тесни жълтеникави ивици, а отстрани са разположени по две брадавички. Върху първите пет членчета брадавичките са оцветени в син, а върху останалите – в червен цвят. От всяка брадавичка излизат кичурчета от дълги власинки. Гъботворката има едно поколение годишно и зимува като напълно развита гъсеничка в яйцата, които са разположени на купчинки и са покрити с власинките, отделени от последното коремно членче на женските пеперуди.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с тези насекоми се извършва преди всичко с химични средства. Тяхната ефективност е по-висока при третиране на младите гъсеници. Прилагат се при 10-15% повредена листна маса. Използват се широкоспектърни инсектициди, както и всички одобрени биопрепарати на базата на Bacillus thuringiensis.

 

Виж още ЛИСТОГРИЗЕЩИ ГЪСЕНИЦИ

 

  |  Views: 1658  |  Прочетено във Вестник за градината