Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Фитофторно кореново и базично гниене на ябълката

Идентифицирани са голям брой гъби от род Phytophthora, предизвикващи фитофторно кореново и базично гниене на ябълката, но сред тях преобладава Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schrot.

Болестта се характеризира с появата на тъмнокафяви раковини, намиращи се на или под нивото на почвената повърхност. В някои случаи повредите могат да се разраснат и да обхванат участъка между спойката, образувана при присаждането, и първите коренови разклонения, или да се разрасне по стъблото и да повреди основата на скелетните клони. При пръстеновидно разрастване на язвите заразените дървета добиват хлоротичен вид, а развитието им се задържа. В продължение на 2-3 години нападнатите дървета загиват. В редки случаи при надкоронно дъждуване с вода, замърсена със спори на патогена, може да се наблюдава гниене и по плодовете.

Причинителят на болестта преживява продължително време в почвата под формата на дебелостенни зимни спори, които са сравнително устойчиви на неблагоприятни условия. При прорастването им се образуват многобройни подвижни зооспори, които осъществяват заразяване на корените, кореновата шийка и базалната част на растенията, откъдето болестта се разпространява и върху надземните части на дърветата.

 

КОНТРОЛ

 

Ако се появи фитофторно кореново и базично гниене на ябълката, ограничаването му е много трудно. Поради това мерките за контрол са профилактични и включват създаване на нови насаждения в незаразени райони, добро дрениране на площите, засаждане на здрав посадъчен материал. Химични мерки за контрол не са разработени.

Подложката ММ 106 е силно чувствителна спрямо фитофторно кореново и базично гниене.

 

  |  Views: 1067  |  Прочетено във Вестник за градината