Енциклопедия

Миризлив бръмбар

Oxythyrea funesta

Миризлив бръмбар

Миризлив бръмбар (Oxythyrea funesta Poda) Дължината на тялото при възрастните индивиди достига 11-12 мм и има основен черен цвят с бронзов оттенък. Покривните крила са жълто-бели, кръгли по средата и овално-продълговати по периферията. Тялото е покрито с редки белезникави космици. Бръмбарът издава неприятна миризма, отделяща се от придатъчните анални жлези. Има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с тези бръмбари е много трудна поради подземния начин на живот на ларвите и поради това, че летежът на възрастните преминава по време на цъфтежа, когато е невъзможно използването на ефективни инсектициди поради необходимостта да се опазят опрашителите. Установено е и значително ниво на устойчивост към преобладаващата част от използваните инсектициди.

Борбата е насочена срещу възрастните индивиди, като се използват селективни за полезните видове и опрашителите инсектициди, с кратък карантинен срок, а третиранията се извършват късно привечер.

 

Виж още: ЛИСТОРОГИ БРЪМБАРИ

 

  |  Views: 932  |  Прочетено във Вестник за градината