Енциклопедия

Рогата цикада

Ceresa bubalus

Рогата цикада

Рогата цикада (Ceresa bubalus F.) Възрастното насекоми има тревистозелен до жълто-зелен цвят на тялото. Горната и предната част на гърдите са добре развити, хитинизирани, по-тъмно оцветени. Предната част на главата е почти отвесна, а отстрани и отгоре има по един остър рог. Крилата се ципести, силно развити. Коремчето е светложълто и при женските индивиди има добре оформено кафяво яйцеполагало. Ларвата прилича на възрастното, но е по-дребна от него и върху гърба си има израстъци. Непосредствено след излюпването си тя е сиво-белезникава, а след това придобива по-тъмна окраска. Има едно поколение годишно и зимува като яйце с неразвит зародиш в прорезите на кората на едногодишните, двегодишните и по-рядко върху тригодишните клони на овощните дървета.

 

 КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол срещу цикадите обикновено не се провеждат. Широкоспектърните инсектициди, използвани за борба срещу други видове насекомни вредитители, дават задоволителен ефект и срещу цикадите.

 

Виж още ЦИКАДИ

 

  |  Views: 1694  |  Прочетено във Вестник за градината