Енциклопедия

Мъхнат бръмбар

Epicometis hirta

Мъхнат бръмбар

Мъхнат бръмбар (Epicometis hirta Poda) Възрастното насекомо е с елипсовидно, слабо гръбно-коремно сплеснато тяло, с матово черен цвят, покрито с голям брой сиви до жълтеникаво-кафяви власинки и достига на дължина 12-13 мм. На преднегръда и елитрите има множество бели петънца и точки. Развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с тези бръмбари е много трудна поради подземния начин на живот на ларвите и поради това, че летежът на възрастните преминава по време на цъфтежа, когато е невъзможно използването на ефективни инсектициди поради необходимостта да се опазят опрашителите. Установено е и значително ниво на устойчивост към преобладаващата част от използваните инсектициди.

Борбата е насочена срещу възрастните индивиди, като се използват селективни за полезните видове и опрашителите инсектициди, с кратък карантинен срок, а третиранията се извършват късно привечер.

 

Виж още: ЛИСТОРОГИ БРЪМБАРИ

 

  |  Views: 1255  |  Прочетено във Вестник за градината