Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Мозайка по ябълката

Вирусът, който предизвиква мозайка по ябълката (Аpple mosaic virus) е отделен серотип на вируса на некротичните пръстеновидни петна (Рrunus necrotic ringspot virus).

Болестта се проявява като мозайка, която  варира силно в зависимост от вирулентността на щамовете, от чувствителността на отделните растителни генотипове и от условията на външната среда. Слабо вирулентните щамове предизвикват появата на дребни хлоротични петна по листата. Силно вирулентните индуцират развитието на кремави или светложълти, контрастни, неправилни петна или пръстени. Симптомите са най-добре изразени през първата половина на вегетационния сезон. По кората на леторастите признаците се проявяват като хлоротични или некротични ивици. Върху плодовете на червено оцветените ябълкови сортове се развиват кремави или бледочервени напетнявания. Общият прираст и плододаването на болните дървета са незадоволителни.

Вирусът се разпространява чрез ябълковия полен и чрез семената. Насекоми-преносители на причинителя досега не са установени.

Разпространението на болестта се определя изключително от наличието на здрави изходни майчини растения и от фитосанитарните условия в процеса на производство на посадъчния материал.

 

КОНТРОЛ

 

При създаване на нови насаждения е необходимо да се обезпечи пространствена изолация от старите заразени градини. За засаждане трябва да се използва здрав посадъчен материал, получен след тестиране на изходните маточни градини или вегетативно размножаваните подложки. Термотератията при 37-38ºС за 3-4 седмици, последвана от регенарация и микроразмножаване на върховата меристема, дава добри резултати за ограничаване на болестта.

 Силно чувствителни спрямо мозайка по ябълката са сортовете Макинтош, Джонатан, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Хубава Боскопска и други.

 

  |  Views: 733  |  Прочетено във Вестник за градината