Енциклопедия

Нечифтен дървесинояд

Xyleborus dispar

Нечифтен дървесинояд

Нечифтен дървесинояд (Xyleborus dispar F.) При този вид се наблюдават силно изразени полови различия. Женските индивиди имат цилиндрична форма на тялото, силно изпъкнал преднегръд и дължина 3-5 мм. Мъжките индивиди са по-дребни от женските – имат късо и дебело, полусферично тяло с дължина 2 мм. Възрастната ларва достига на дължина до 5 мм, като тялото й е стеснено в предната и задната част. Има две поколения годишно и зимува като възрастно насекомо в ходовете по стъблата и клоните на нападнатите дървета.

 

 КОНТРОЛ

 

Борбата срещу различните видове корояди е много трудна. Поради разтегнатия период на летеж и сливането между първото и второто поколение химичната растителна защита не е достатъчно ефективна. По-добри резултати дават профилактичните мерки. Овощните насаждения трябва да се отглеждат при висока агротехника, като не се допуска отслабване на дърветата и се поддържа силен вегетативен растеж. Нападнатите клони и загиващи дървета трябва да се изрязват и изгарят своевременно, за да се намали изходната зараза.

 

Виж още КОРОЯДИ

 

  |  Views: 1679  |  Прочетено във Вестник за градината