Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Плоски клони по ябълката

Причинител на болестта Плоски клони по ябълката e вирусът Apple flat limb virus, който не е проучен в достатъчна степен.

Първите признаци на болестта се появяват по две- или тригодишните клони под формата на надлъжни хлътвания с различна дължина и дълбочина. В случаите, когато повредите са разположени двустранно, клоните се осукват. В хлътналите места кората постепенно загива или се напада от различни вторични паразити. При по-тежки форми на проявление на болестта клоните се пречупват. Общият прираст на дърветата силно намалява.

Болестта се разпространява чрез присаждане, като показва няколко годишен инкубационен период. Не е установено пренасяне чрез семена. Не е идентифициран и преносителят на вируса. В растението болестта се разпространява от подложката към присадника, но не и в обратна посока.

Развитието на болестта се определя изключително от наличието на здрави изходни майчини растения и от фитосанитарните условия в процеса на производство на посадъчния материал.

 

КОНТРОЛ

 

Необходимо е предварителна здравна оценка на растенията, използвани за подложки.

Висока чувствителност към болестта показват сортовете Онтарио и Червен есенен калвил. В много ябълкови сортове вирусът се намира в латентна форма.

 

  |  Views: 788  |  Прочетено във Вестник за градината