Енциклопедия

Ябълков цветопробивач

Anthonomus pomorum

Ябълков цветопробивач

Ябълков цветопробивач (Anthonomus pomorum L.) Възрастното насекомо е с продълговато елипсовидно тяло, достигащо 3,5-4,5 мм дължина. Хоботчето е слабо извито и по средата му са съчленени коленчати антени. Твърдите криле са ръждивокафяви или тъмнокафяви, в задната половина с по една светла ивица, разположена косо една спрямо друга. Има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 969  |  Прочетено във Вестник за градината