Енциклопедия

Хоботник (Хоботници)

Curculionidae

Хоботник (Хоботници)

Под името хоботник (хоботници) (сем. Curculionidae) са обединени голяма група насекоми, които имат широко и повсеместно разпространение, като вредоносността им по отношение на овощните видове, лозата и ягодоплодните растения може да бъде много голяма при висока плътност.

Характерно за тази група насекоми е удължението на главата в хобот. Тялото е продълговато-овално, с изпъкнали покривни криле. Преднeгръдът и елитрите са точкувани в надлъжни редове, разделени с разпръснати дребни точки. Дължината на тялото достига от 6 до 12 мм. Ларвата е продълговата, светло оцветена, дъговидно извита, без крака.

Насекомите от групата на хоботните бръмбари зимуват като възрастни индивиди или като ларви в растителните остатъци и в почвата. Бръмбарите са активни нощем, напускат след разсъмване надземните части на растенията и се укриват. Деня прекарват около растенията и под бучките пръст, под камъните и под растителните остатъци. При облачно време и при силно развитие на вегетативните органи на растенията хоботниците могат да бъдат активни и през деня.

Женските индивиди снасят яйцата си поединично върху повърхността на почвата. Възможно е и паргенегенетично размножаване, тъй като мъжки индивиди се срещат много рядко. Първоначално излюпените ларви се хранят с гниещи растителни материали, а след това се заравят в почвата и нагризват младите или по-дебелите корени на растенията. Изхранените ларви остават да зимуват в землисти камерки в почвата заедно с възрастните индивиди.

Основните повреди по растенията се нанасят при храненето на възрастните индивиди. Те унищожават отчасти или напълно листните и цветните пъпки, листата и леторастите, завръзите или плодовете на растенията. В много случаи хоботните бръмбари предизвикват характерни фигурални нагризвания, разположени по периферията на листната петура или завиват по няколко листа, под формата на пура.

С най-съществено стопанско значение са следните хоботни бръмбари: ябълков цветопробивач, крушов пъпкопробивач, ябълков златист хоботник, червенокрил плодов хоботник, вишнев (черешов) хоботник, цигарджия, лешников хоботник, обикновен листогризач, малък лозов хоботник, турски лозов хоботник, ягодово стъблохоботниче, ягодово хоботниче и ягодов коренов хоботник.

 

Ябълков цветопробивач (Anthonomus pomorum L.)

 

Възрастното насекомо е с продълговато елипсовидно тяло, достигащо 3,5-4,5 мм дължина. Хоботчето е слабо извито и по средата му са съчленени коленчати антени. Твърдите криле са ръждивокафяви или тъмнокафяви, в задната половина с по една светла ивица, разположена косо една спрямо друга. Има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо.

 

Крушов пъпкопробивач (Anthonomus pyri Kalt.)

 

По морфологичните си особености крушовият пъпкопробивач прилича твърде много на ябълковия цветопробивач, но светлите ивици в задната част на твърдите криле са разположени на една линия, която е перпендикулярна на надлъжната ос на тялото. Има едно поколение годишно и зимува като яйце в плодните пъпки на крушата и в по-редки случаи като възрастно насекомо.

 

Ябълков златист хоботник (Rhynchites bacchus L.)

 

Дължината на тялото на възрастното насекомо, без хоботчето, е 4,5-6,5 mm. Най-често тялото има меден или пурпурен цвят, но се срещат индивиди и с виолетово оцветяване.  Може да има както едногодишно, така и двегодишно развитие. Зимува като възрастно насекомо под напуканата кора на старите дървета, под окапалите листа и по-рядко като ларва в почвата или в мумифицираните плодове.

 

Червенокрил плодов хоботник (Rhynchites aequatus L.)

 

Дължината на тялото на възрастното насекомо, без хоботчето, е от 2,5 до 5 мм. Твърдите криле са светлоканелени, а главата и преднегръдът – кафяво-червени. От долната страна тялото е с тъмнокафяв до черен цвят. Има едно- или двегодишно развитие и зимува като възрастно насекомо или като изхранена ларва в землиста камерка в почвата.

 

Вишнев (черешов) хоботник (Rhynchites auratus Scop.)

 

Възрастното насекомо е средно голям бръмбар с дължина на тялото от 5 до 8,5 мм. Има вишневочервен цвят, а отстрани на преднегръда при мъжките индивиди по един остър шиповиден израстък, насочен напред и малко встрани. Вишневият хоботник има едно- или двегодишно развитие, като зимуват възрастните, част от ларвите или какавидите в почвата.

 

Цигарджия (Bytiscus betulae L.)

 

Възрастното насекомо е средно голям бръмбар с дължина на тялото от 6 до 8 mm. Има златисто-зелен до пурпурен цвят, но се срещат и сини индивиди. Развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в почвата или под кората на дърветата.

 

Обикновен листогризач (Phylobius oblongus L.)

 

Тялото на възрастното насекомо е тясно, продълговато, с дължина от 4 до 6 mm. Главата и преднегръдът са черни, а твърдите криле, краката и антените кафяви. Има едно поколение годишно. Зимува като възрастна ларва в почвата и какавидира през пролетта.

 

Лешников хоботник (Curculio nucum L.)

 

Възрастното насекомо е дребен хоботен бръмбар, с червено-кафяви ивици, разположени напречно на елитрите. Ларвата е жълтеникава, с дължина 10-16 mm. Има едно поколение годишно и зимува като ларва в землиста камерка, разположена в почвата.

 

Малък лозов хоботник (Otiorrhynchus sulcatus F.)

 

Бръмбърът е черен, надкрилията имат разко очертани сиви точици, а дължината на тялото е около 8-10 мм. Ларвата е леко извита, бяла, с кафява глава, без крака. Има едно поколение годишно, зимува като възрастно насекомо и като ларва в землиста камерка, намираща се в почвата.

 

Турски лозов хоботник (Otiorrhynchus turca Bohem.)

 

Дължината на възрастния бръмбар достига до 12 mm. Елитрите са изпъкнали и покрити с блестящи люспици. Ларвата е бледожълта, с кафява глава, без крака, покрита с редки власинки, на дължина достига 9-12 mm. Има двегодишно развитие. Зимува две години като бръмбар или като ларва в почвата.

 

Ягодово стъблохоботниче (Rhynchites germanicus Hrbst.)

 

Възрастното насекомо е дребно хоботно бръмбарче с дължина от 2 до 3,2 мм. Покривните криле и тялото имат тъмносин цвят, с метален блясък и са покрити с нежни редки власинки. Развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в основата на ягодовите растения на дълбочина 10-15 см.

 

Ягодово хоботниче (Anthomonus rubi Hrbst.)

 

Възрастното е дребен хоботен бръмбар с дължина на тялото 2-3 мм. Има тъмнокафяв до черен цвят, а отделни екземпляри са оцветени червеникаво. Развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в повърхностния почвен пласт, под бучките пръст, под окапалите листа и други растителни части.

 

Ягодов коренов хоботник (Otiorrhynchus rugosostriatus Goeze)

 

Средно голям бръмбар с дължина до 8 мм . Тялото е овално яйцевидно, с кафяв до черен цвят. Върху елитрите са разположени 10 надлъжни точкувани бразди и тесни зърнести междини, осеяни с редки космици. Развива едно поколение годишно и зимува като ларва, в редки случаи като възрастно насекомо в повредените коренища на ягодата.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

  |  Views: 5993  |  Прочетено във Вестник за градината