Енциклопедия

Крушова дървеница

Stephanitis pyri

Крушова дървеница

Възрастната крушова дървеница има плоско и широко тяло, с характерно гребеновидно възвишение от горната страна. Преднегръдът е силно разширен и заоблен. Предните криле са ципести, с правоъгълна форма,  заоблени краища и четири кафяви петна. Нимфите наподобяват възрастното насекомо, но са без крила.

Крушовата дървеница има две или три поколения годишно. Зимува като възрастно насекомо под опадалите листа, най-често в основата на дърветата и под старата напукана кора. Вреди, като смуче сок от долната страна, вследствие на което листът избледнява. В мястото на храненето се натрупват значителни количества екскременти и съблечени ларвни кожички от линеенето, които замърсяват и възпрепятстват нормалната физиологичната активност на растенията.

 

КОНТРОЛ

 

Химични мерки за контрол срещу крушовата дървеница обикновено не се провеждат, но висока ефективност могат да проявят всички широкоспектърни инсектициди, използвани и срещу други видове неприятели.

 

  |  Views: 1428  |  Прочетено във Вестник за градината