Енциклопедия

Голям овощен беловинояд

Scolytus mali

Голям овощен беловинояд

Голям овощен беловинояд (Scolytus mali Bechst.) Възрастното насекомо достига 3,5-4,5 мм и е по-едро в сравнение с малкия бръчков беловинояд. Тялото е късо, дебело, с черен блестящ цвят. Главата е втикната в преднегръда и е слабо наклонена надолу. Преднегръдът е по-дълъг, отколкото широк, покрит с дребни точки. Твърдите крила също са точкувани в правилни надлъжни редове. Има две поколения годишно и зимува като ларва от различни възрасти в ларвните ходове под кората.

 

 КОНТРОЛ

 

Борбата срещу различните видове корояди е много трудна. Поради разтегнатия период на летеж и сливането между първото и второто поколение химичната растителна защита не е достатъчно ефективна. По-добри резултати дават профилактичните мерки. Овощните насаждения трябва да се отглеждат при висока агротехника, като не се допуска отслабване на дърветата и се поддържа силен вегетативен растеж. Нападнатите клони и загиващи дървета трябва да се изрязват и изгарят своевременно, за да се намали изходната зараза.

 

Виж още КОРОЯДИ

 

  |  Views: 1583  |  Прочетено във Вестник за градината