Енциклопедия

Ябълков миниращ листов молец

Lithocolletis corylifoliella

Ябълков миниращ листов молец

Ябълков миниращ листов молец (Lithocolletis corylifoliella Hw.) Предните крила на възрастното насекомо са светлокафяви с червеникав оттенък. В основната им част преминава слабо извита надлъжна белезникава линия. В средата на всяко крило има по две белезникави ивици, разположени под ъгъл 45º една спрямо друга. Връхната част на крилото е осеяна с тъмнокафяви петна. Задните крила са силно заострени, сиво-кафяви, с дълги сламестожълти ресници. Ябълковият миниращ листов молец има три поколения годишно. Зимува като напълно изхранена гъсеница в окапалите минирани листа, намиращи се върху почвата.

 

КОНТРОЛ

 

За ограничаване плътността на листоминиращите молци е необходима дълбока обработка, при която се унищожават гъсениците и какавидите им, които зимуват в опадалите листа и в почвата. Химични мерки за контрол се прилагат срещу младите гъсенички, при плътност 2-3 мини на лист и големина до 1-2 мм.

 

Виж още ЛИСТОМИНИРАЩИ МОЛЦИ

 

  |  Views: 1008  |  Прочетено във Вестник за градината