Енциклопедия

Ябълков плодов червей

Laspеyresia pomonella

Ябълков плодов червей

Ябълков плодов червей (Laspеyresia pomonella L.) Предните крила на възрастните насекоми са пепелносиви, с многобройни напречни по-тъмни вълнообразни линии. На външния край на крилата има по едно продълговато овално тъмнокафяво петно, в което са разположени няколко дъговидни петънца със златист цвят. Задните крила са тъмносиви и завършват с къси кафяви реснички. Възрастната гъсеница е белезникава, отгоре розова, със сиви хитинови плочки, от които излизат по-къси и по-дълги космици. Ябълковият плодов червей развива две и частично трето поколение. Зимува като възрастна гъсеница под старата и напукана кората на по-старите дървета.

 

КОНТРОЛ

 

Срещу плодовите червеи се прилагат химични средства при икономически значима плътност – 2-3 броя пеперуди на феромонова уловка за седмица и 0,8-1% пресни вгризвания по плодовете. В зависимост от развитието на неприятелите се използват препарати с различен механизъм на действие. Няколко дни след началото на летежа (установява се чрез синтетични феромонови (полови) уловки), но задължително преди яйцеснасянето, се прилагат препарати от групата на блокаторите (инхибиторите) на хитиновия синтез. Когато първите снесени яйца достигнат фаза черна главичка (прозира през обвивката) тези препарати се сменят с фосфороорганични и карбаматни инсектициди или със синтетични пиретроиди. За ограничаване на плодовите червеи се препоръчва остъргване на старата и напукана кора или поставяне на сухи ловни пояси от велпапе върху ствола на дървета, които периодично се свалят и изгарят.

 

Виж още ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

 

  |  Views: 788  |  Прочетено във Вестник за градината