Енциклопедия

Зимна нощенка, зимен сив червей

Agrotis segetum

Зимна нощенка, зимен сив червей

Зимна нощенка, зимен сив червей (Agrotis segetum Schiff.)  Пеперудата има светлосиви, жълто-сиви до почти черни предни крила с характерни бъбрековидно, кръгло и клиновидно петна, които са заобиколени с тънък черен кант. Задните крила са белезникаво-сиви, по-тъмни от външния край. Възрастните гъсеници са землисто сиви, по гърба и отстрани на тялото с надлъжни тъмни ивици. Има две поколения годишно и зимува като възрастна гъсеница в почвата на дълбочина 10-25 см в зависимост от типа й.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че по-лесно да се преодолеят нанесените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Различните видове уловки – UV лампи и хранителни уловки от ферментиращи течности се използват както за идентифициране на неприятеля, така и за директна борба. Химичните средства не дават добри резултати поради подземния начин на живот на тази група нощенки.

 

 Виж още НОЩЕНКИ

  |  Views: 2336  |  Прочетено във Вестник за градината