Енциклопедия

Обикновен юнски бръмбар

Amphymallon solstitialis L.

Обикновен юнски бръмбар

Обикновен юнски бръмбар (Amphymallon solstitialis L.) Възрастното насекомо е жълтеникаво или светлокафяво с дължина на тялото около 14,9 мм. Преднегръдът е по-широк, отколкото дълъг, в средата изпъкнал. Елитрите са гладки, с жълтеникави космици по периферията им. Има двегодишно развитие, което продължава в три календарни години. Зимува като ларва от втора и трета възраст.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с тези бръмбари е много трудна поради подземния начин на живот на ларвите и поради това, че летежът на възрастните преминава по време на цъфтежа, когато е невъзможно използването на ефективни инсектициди поради необходимостта да се опазят опрашителите. Установено е и значително ниво на устойчивост към преобладаващата част от използваните инсектициди.

Борбата обикновено се провежда при висока плътност на ларвите, която се установява чрез почвени разкопки. Прилага се система от мероприятия, в които основен дял заемат агротехническите средства. Към тях се включват: използване на добре прегорял органичен тор; засяване и засаждане в оптимални срокове за по-добро вкореняване на растенията и преодоляване на нанесените повреди; почвени обработки, при които част от ларвите се унищожават механично, а друга част се изваждат на повърхността и се унищожават от птиците; борба с плевелите за ограничаване на яйцеснасянето, което е по-слабо в обработените и незаети с растителност площи по време на летежния период.

 

Виж още: ЛИСТОРОГИ БРЪМБАРИ

 

  |  Views: 736  |  Прочетено във Вестник за градината