Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Загиване на кората (микоза)

Загиване на кората причинява гъбата Schizophyllum  alneum (L.) Schroter. Паразитът напада голям брой овощни видове, най-често ябълка, дюля и други, както и много горско-дървесни видове.

Върху кората на скелетните клони или върху централното стъбло се формират тъмни продълговати петна, които се сливат в неправилни фигури. Кората на петната е кафява, напукна и обикновено опада. Тези признаци са съпроводени с редукция на развитието и с постепенно загиване на съответните клони. Върху повърхността на нападнатите части се появяват единични или многобройни дребни, сиво-белезникави плодни тела, с насечена периферия, които са странично приседнали или имат къса дръжка. От долната им страна са разположени характерни радиални, разклоняващи се тесни пластинки със сив цвят и червеникава отсянка.

Гъбата Schizophyllum  alneum е сапрофит, който се запазва върху гниещата дървесина на заразените овощни видове. Образуваните в плодните тела спори извършват масовите заразявания.

Развитието на патогена се благоприятства от наличието на механични повреди, предизвикани от различни агенти – измръзване, слънчев пригор, насекоми и т.н. След като веднъж се засели, гъбата е в състояние да колонизира и съседните здрави тъкани, разширява повредите си и може да обхване цялото дърво.

 

КОНТРОЛ

 

Отглеждането на овощните дървета трябва да се извършва при висок агрофон, като се избягват механичните повреди. Необходимо е варосване на ствола и скелетните разклонения, за да се  избегнат повредите от измръзване. Препоръчва се изрязване и изгаряне на нападнатите и заплашени от загиване на кората растителни части до здрава тъкан и замазване на раните с блажна боя или овощарски мехлем.

 

  |  Views: 980  |  Прочетено във Вестник за градината