Енциклопедия

Малък бръчков беловинояд

Scolytus rugulosus

Малък бръчков беловинояд

Малък бръчков беловинояд (Scolytus rugulosus Ratz.) Възрастното насекомо е дребен бръмбар с дължина на тялото 2-2,5 мм, с кафяво-червени покривни крила, точкувани в единични редове. Антените, краката и задният край на покривните крила са жълто-червени. Големината на възрастната ларва достига 3 мм. Малкият бръчков беловинояд има две поколения годишно. Зимува като ларва от различни възрасти в ларвните ходове.

 

 КОНТРОЛ

 

Борбата срещу различните видове корояди е много трудна. Поради разтегнатия период на летеж и сливането между първото и второто поколение химичната растителна защита не е достатъчно ефективна. По-добри резултати дават профилактичните мерки. Овощните насаждения трябва да се отглеждат при висока агротехника, като не се допуска отслабване на дърветата и се поддържа силен вегетативен растеж. Нападнатите клони и загиващи дървета трябва да се изрязват и изгарят своевременно, за да се намали изходната зараза.

 

Виж още КОРОЯДИ

 

  |  Views: 1889  |  Прочетено във Вестник за градината