Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Черно гниене

Причинител на черно гниене по овощните дървета е гъбата Botryosphaeria obtusa (Schwein) Shoemaker, син. Physalospora obtusa (Schweitz) Cooke, която формира безполова форма, известна като Sphaeropsis malorum Berkeley. Болестта се наблюдава както върху семковите овощни култури (ябълка, круша, дюля, мушмула, глог), така и върху някои костилкови овощни видове (праскова, череша, зарзала), лоза, черница, много декоративни и горски растения. Черното гниене се развива повсеместно във всички райони на отглеждане на неговите гостоприемници и е причина за изсъхването на много плододаващи овощни насаждения

Върху нарастващите листа се появяват дребни пурпурни петна, които се разрастват до 2,5 см в диаметър, а цветът им постепенно се променя в кафяво-черен. Макар и рядко, в средната част на листните петна се появяват дребни черни плодни телца, наредени концентрично, поради което този признак е известен с името жабешко око. Силно напетнените листа окапват преждевременно. По плодовете, най-често в периода около узряването, се развиват първоначално пурпурни, а след това тъмни, рязко ограничени петна, които се разрастват бързо и се изприщват от многобройни черни брадавички. Нападнатите плодове остават по клоните, където постепенно се мумифицират или гниенето продължава в плодохранилищата след прибирането. По кората на клоните и стъблата се формират закръглени до елиптични напетнявания, ограничени от здравата тъкан с пукнатини. Некротиралата кора обикновено опада и открива дървесината, която също е тъмно оцветена. Раковините се разрастват постепенно, сливат се и могат да обхванат клона или стъблото, като предизвикват загиване на връхната част или дори на цялото дърво, които добиват черен, саждив вид, което е причина за името на болестта. Характерен диагностичен симптом за черното гниене са многобройните черни плодни телца, покриващи всички нападнати тъкани.

Патогенът зимува под формата на плодни тела в раковинните повреди на дърветата и по-рядко – в нападнатите плодове и листа.

Инфектирането се осъществява при умерено топло и влажно време, след което инфекциозният процес е в състояние да протича дори и при температури около нулата. Проявите на черно гниене се засилват със застаряването на дърветата, но напоследък болестта се наблюдава и върху млади дървета, дори в овощни разсадници.

 

КОНТРОЛ

 

Създаването на нови насаждения трябва да става само в добре подбрани и дренирани райони, с нормална реакция на почвения разтвор и с адаптирани към местните условия сорто-подложкови комбинации. Необходимо е да се прилага висока агротехника на отглеждане на дърветата. Задължително е да се извършва механично изрязване на нападнатите клони. Препоръчва се зимно пръскане с бордолезов разтвор -1,5%, предцъфтежни и следцъфтежни пръскания с широкоспектърни фунгициди. Повечето от химичните протектанти, използвани за борба със струпясването, са ефикасни и срещу причинителя на черно гниене.

 

  |  Views: 751  |  Прочетено във Вестник за градината