Енциклопедия

Ябълкова стъкленка

Synanthedon myopaeformis

Ябълкова стъкленка

Ябълкова стъкленка (Synanthedon myopaeformis Borkh.) Крилата на възрастните стъкленки са разделени на външно и вътрешно прозрачно поле чрез черен напречен пояс. На четвъртото коремно сегментче има широко червено поясче, което е с еднаква ширина и при двата пола. При мъжките индивиди петото, шестото и последното коремно членче са снежнобели, а при женските коремчето завършва с яйцеполагало. Може да има едногодишно или двегодишно развитие и зимува като гъсеница в мястото на повредата.

 

КОНТРОЛ

 

Отглеждането на растенията трябва да се извършва при висока агротехника. При резитбата не бива да се оставят чепове. Необходимо е отрязаните повредени растителни части да се изгарят или да се изнасят веднага от насаждението. При висока степен на нападение от стъкленки може да се проведат и химични третирания с широкоспектърни инсектициди, като се облеят добре скелетните части и стъблото на нападнатите растения.

 

Виж още СТЪКЛЕНКИ

 

  |  Views: 1385  |  Прочетено във Вестник за градината