Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Дървесинно гниене

Най-чести причинители на дървесинно гниене са гъбите от родовете Stereum и Polystictus, с три основни представители:

Stereum hirsutum  (Persoon & Frris.) – по ствола и скелетните разклонения на нападнатите дървета образува плоски, приседнали, сиво-белезникави, с концентрична структура и вълнообразни краища, от долната страна жълти на цвят и гладки плодни тела;

Polystictus hirsutus (Wulf.) Saccardo – формира единични или многобройни приседнали, полукръгли, кожовидни плодни тела, най-често наредени керемидообразно. От горната страна те са концентрично зонирани и покрити с власинки, като цветът им варира от бледожълт до кафяв. От долната страна плодните тела са бледожълти до почти бели, осеяни с многобройни каналчета;

Polystictus velutinus Fries – формира единични или керемидообразно наредени, приседнали, тънки, сплеснати,  полукръгъли плодни тела, достигащи до 5 cm в диаметър. Те имат бледожълт до кафеникаво-жълт цвят, с явно концентрично зониране и са покрити с многобройни меки власинки.

Често посочени гъбите се срещат съвместно, образувайки единен паразитен комплекс.

Болестта предизвиква засъхване на отделни клони от короната, като постепенно дърветата се обхващат изцяло. В някои случаи е възможно и изсъхване на цели насаждния. Дървесината на загиналите дървета е мека, първоначално светложълта, а по-късно прошарена от кафеникави напетнявания. 

Гъбите, причинители на дървесинно гниене, се съхраняват като сапрофити върху пънове или върху мъртви участъци на все още живи дървета, където формират спори, с които осъществяват новите заразявания, най-често прониквайки през рани. Постепенно биват колонизирани и съседните здрави тъкани, като накрая се обхващат целите дървета.

Развитието на патогените се благоприятства от механични наранявания или измръзвания вследствие на ниски температури.

 

КОНТРОЛ

 

Необходимо е да се осигурят всички условия, гарантиращи оптималното развитие на дърветата. Резитбата трябва да се извършва, без да се оставят чепове. Всички рани трябва да се замазват с блажна боя или с овощарски мехлем.

 

  |  Views: 853  |  Прочетено във Вестник за градината