Енциклопедия

Ябълков златист хоботник

Rhynchites bacchus

Ябълков златист хоботник

Ябълков златист хоботник (Rhynchites bacchus L.) Дължината на тялото на възрастното насекомо, без хоботчето, е 4,5-6,5 mm. Най-често тялото има меден или пурпурен цвят, но се срещат индивиди и с виолетово оцветяване.  Може да има както едногодишно, така и двегодишно развитие. Зимува като възрастно насекомо под напуканата кора на старите дървета, под окапалите листа и по-рядко като ларва в почвата или в мумифицираните плодове.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1210  |  Прочетено във Вестник за градината