Енциклопедия

Кръвна въшка

Eriosoma lanigerum

Кръвна въшка

Кръвна въшка (Eriosoma lanigerum Hausm.) Безкрилите партеногенетични женски въшки имат яйцевидно червено-кафяво тяло, отгоре покрито с восъчни памукоподобни бели власинки. Развива до 16 и повече поколения годишно и зимува като ларва под напуканата стара кора, по клоните, по кореновата шийка, върху плитко разположените корени и в други укрития по клоните и стъблото.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата срещу всички видове листни въшки се провежда основно по химичен начин, като се използват широкоспектърни инсектициди. Балансираното поливане и азотно торене влияят върху интензивността на растеж и също могат да съдействат за ограничаване на тяхното намножаване.

 

Виж още ЛИСТНИ ВЪШКИ

 

  |  Views: 1459  |  Прочетено във Вестник за градината