Енциклопедия

Ягодово хоботниче

Anthomonus rubi

Ягодово хоботниче

Ягодово хоботниче (Anthomonus rubi Hrbst.) Възрастното е дребен хоботен бръмбар с дължина на тялото 2-3 мм. Има тъмнокафяв до черен цвят, а отделни екземпляри са оцветени червеникаво. Развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в повърхностния почвен пласт, под бучките пръст, под окапалите листа и други растителни части.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 966  |  Прочетено във Вестник за градината