Енциклопедия

Цигарджия

Byсtiscus betulae

Цигарджия

Цигарджия (Byсtiscus betulae L.) Възрастното насекомо е средно голям бръмбар с дължина на тялото от 6 до 8 mm. Има златисто-зелен до пурпурен цвят, но се срещат и сини индивиди. Развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в почвата или под кората на дърветата.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1631  |  Прочетено във Вестник за градината