Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Краставична мозайка по бамята

Краставична мозайка по бамята Това е единствената вирусна болест по бамята. Връхните листа на болните растения просветляват или са мозаично прошарени, често с некротирала нерватура. Общият растеж и развитие са забавени, поради което болните растения имат силно закържавял вид. Възможно е и цялостно загиване на болните растения. Образуването на плодове се задържа.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е пространствена изолация на чувствителните култури от основните гостоприемници на вируса, като краставици, дини, тикви, тиквички и други. Препоръчва се механично унищожаване на първично болните растения. Химичната борба с листните  въшки, преносители на вируса, се извършва посредством контактни и системно действащи инсектициди.

 

Виж още КРАСТАВИЧНА МОЗАЙКА

 

  |  Views: 672  |  Прочетено във Вестник за градината