Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Смрадлика (Котинус)

Cotinus coggygria

Смрадлика (Котинус)

Смрадлика (Cotinus coggygria) е листопаден храст, чиято височина не надвишава 7 м. Образува едри до 10 см, елиптични и прости листа с целокраен ръб. Цветовете са събрани в съцветия и нямат декоративен ефект, тъй като са много дребни и са зеленикави. Ефектът обаче идва след прецъфтяването, когато дръжките на цветовете се удължават значително и по тях се разполагат хиляди тънки власинки в жълта и червена багра. Цялостната форма на промененото по този начин съцветие напомня на пухкаво облаче. Съцветията покриват целия храст и гледката е наистина атрактивна. Още по-прелестно става растението с настъпването на есента. Листата започват да се обагрят в ярки жълти, оранжеви, червени и тъмнопурпурни тонове.

Смрадликата е широко разпространена. Ареалът й се простира от Южна Европа и Средиземноморието до Кавказ и Хималаите. В нашата страна се среща в диво състояние до 800 м н.в. на припечни местообитания.

Смрадлика може да се засажда единично или на групи. Препоръчва се за укрепване на откоси или за усвояване на нарушени и сухи терени в градска среда.

Отглеждане: Отглеждането й като декоративен храст не е трудно, тъй като тя е невзискателна към условията. Расте на бедни, песъчливи и сухи почви. Не страда от яркото слънце. Издържа на ниски температури и е газоустойчива.

Размножаване: Размножаването става предимно със семена, съдържащи се в дребните плодчета. Можете да отделите и вкоренените издънки от храста родител.

 

  |  Views: 2111  |  Прочетено във Вестник за градината