Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Сиротица

Gratiola officinalis L.

Сиротица

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с кухо, изправено или приповдигащо, разклонено в горната си част стъбло, високо до 80 см. Листата са срещуположни, приседнали, полуобхващащи стъблото, назъбени в горната си част. Цветовете са бели или жълтеникави, с дълги дръжки, излизащи от пазвите на листата, като в основата имат два прицветника, с петделна чашка и две тичинки. Плодът е кутийка, разпукваща се по 4 шева. Цъфти м. юни – август.

Разпространение: Из влажните поляни и ливади, край мочурищата до 2000 м н.в. в цяла България.

Употребявана част: За медицински цели се събира цъфтящата надземна част на растението.

Бране и сушене: Стръковете от сиротица се берат по време на цъфтежа м. юни – август. Сушат се на сянка или в сушилня при температура до 40°С. Изсушената билка е зелена с жълтеникави цветове, слаба миризма и горчив вкус.

Действие и употреба: Билката има пикочогонно, слабително, противоглистно и сърдечно действие. Употребява се при кожни болести, стомашни и чревни болки, сърдечни заболявания, глисти, воднянка, липса на апетит.

Външно: При кожни болести и ревматизъм.

Внимание! Билката е отровна.

 

  |  Views: 501  |  Прочетено във Вестник за градината