Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Пърхутка яйцевидна

Bovista nigrescens (Реrs.)

Пърхутка яйцевидна

ЯДЛИВА ГЪБА, но само в най-млада възраст, докато глебата е бяла. След потъмняване пърхутка е негодна за храна.

Появява се в края на пролетта, расте през лятото и есента по ливади, поляни, горски пасища, често в находища.

 

ОПИСАНИЕ:

 

Шапката всъщност не съществува в характерния й вид, тъй като плодното тяло представлява една сфера (кълбовидна), с различен диаметър (от 2 до 5 – 6 см). Външната обвивка е бяла, с развитието на гъбата става светлокафява, в началото е тънка, а по-късно по-груба и дебела. Вътрешната обвивка на плодното тяло също е бяла, много по-тънка от външната обвивка, с кафяво-черен цвят при застарелите екземпляри.

Плодово месо всъщност няма. Това е т. нар. глеба – спори, първоначално бяла, плътна. След узряването си спорите стават праховидни, кафяви, които след пукването на обвивката излитат във въздуха.

Пънче няма. Расте направо от почвата.

 

Много често може да се смеси с лъжливата пърхутка. Важните ботанически белези, по които се различават, са следните: лъжливата пърхутка има еднослойна кожица, с малки брадавички, а яйцевидната пърхутка (ядивната) е с двупластова обвивка! Ядивната не изменя цвета си, докато отровната (лъжливата) пърхутка става розово-червенокафеникава, при нараняване. Объркването е възможно поради обстоятелството, че двете гъби растат по едно и също време и на едни и същи места.

 

 

  |  Views: 1436  |  Прочетено във Вестник за градината