Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Пърхутка лъжлива

Scleroderma vulgare Horn

Пърхутка лъжлива

ГЪБАТА Е КАТЕГОРИЧНО ОТРОВНА! Препоръката тази пърхутка да се консумира само в млада възраст е неправилна. Даже и след изваряване причинява разстройства в храносмилателната система, кръвообращението и др. Действието на токсина й се проявява много бързо след консумацията, особено ако са консумирани повече гъби.

Расте в иглолистни гори, назасушливи места, по пътеки, поляни в планината, никога поединично – винаги на групички, понякога пръснати в големи количества по поляните. Появява се през лятото, расте и през есента.

 

ОПИСАНИЕ:

 

Шапката първоначално е кръгла, след това зърновидна, куршумоподобна до леко удължена с широчина 1-5 см, подобна на картоф. Покрита е с тънка кожица, която не се отделя, като обгръща вътрешната маса от спори (глеба). Покрита е с малки брадавички, които при нараняване променят цвета си.

Плодовото месо фактически е глеба. Отначало бяло, по-късно то става и кафяво до виолетово-черно. В младата гъба е свежо, безвкусно, често с неприятен мирис, вгорчено.

Спорите са пурпурночервени, както и споровият прашец, който след пукването на кожицата излита в околността.

Пънчето е едва забележимо в почвата, не по-високо от 1 см, набраздено. В долния си край при откъсване винаги влачи със себе си снопче от мицел (хифи).

 

Много често може да се смеси с гъбата яйцевидна пърхутка. Важните ботанически белези, по които се различават, са следните: лъжливата пърхутка има еднослойна кожица, с малки брадавички, а яйцевидната пърхутка (ядивната) е с двупластова обвивка! Ядивната не изменя цвета си, докато отровната (лъжливата) пърхутка става розово-червенокафеникава, при нараняване. Объркването е възможно поради обстоятелството, че двете гъби растат по едно и също време и на едни и същи места.

 

  |  Views: 1062  |  Прочетено във Вестник за градината