Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Осмунда

Оsmunda

Осмунда

В рода Осмунда (Оsmunda) има 15 вида, които са разпространени по цялото земно кълбо. Представляват папрати с кожести, перести листа или чифтоперести, яркозелени, които не зимуват. Листата образуват плътен красив храст с височина 60-100 см. Декоративни са от пролетта до първите студове. Практически не се нападат от болести и вредители.

Сортове: Царската папрат (Оsmunda regalis) е една от най-красивите папрати. От мощното, повърхностно разположено коренище нагоре се устремяват едри, до 200 см, блестящи, плътни листа. През пролетта, при отрастване на листата те са червеникави, след това стават светлозелени, а през есента – златисти. В началото на лятото в горната част листата образуват спорангии, които придават на папратите още по-привлекателен вид. Царската папрат може да расте на едно място много години, бавно се разраства. Растението не се поврежда от болести и вредители. Размножава се чрез разделяне на страничните филизи през пролетта, в началото на развитие на листата, и през август. Добре презимува, ако е покрита с листа.

Видът японска осмунда (Оsmunda japonica) – среща се в Източна Азия на планински склонове около храсти и под леката сянка на дървета. Представлява разкошно растение, което образува широка розетка до 100 см в диаметър. Листата са плътни, на твърди, плътни дръжки, перести с широки дялове, отмиращи през зимата. Спороносещите листа са декоративни и се появяват едновременно със стерилните. Коренището е дебело, леко приповдигащо се. Размножава се чрез свежо събрани спори. Предпочита полусенчесто местоположение и богати рохкави или каменисти почви.

Отглеждане: Всички видове осмунда предпочитат засенчени и полусенчести места с излишно преовлажняване. Почвата за растенията трябва да е влажна, блатиста. За предпочитане са полусенчести места с торфени терени.

Размножаване: Растенията се размножават чрез делене на храста, но се разрастват бавно. Кълняемостта на спорите се губи на 10-14-тия ден, затова основният начин за размножаване е вегетативният.

 

  |  Views: 1142  |  Прочетено във Вестник за градината