Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Манатарка пурпурна

Boletus purpureus Fr.

Манатарка пурпурна

ОТРОВНА ГЪБА. Смесването на пурпурната манатарка с дяволската гъба е възможно, тъй като имат много общи белези.

Расте в широколистни и по-рядко в смесени гори. Пурпурната манатарка се появява през лятото и в началото на есента. Рядка гъба е.

 

ОПИСАНИЕ:

 

Шапката  на младата гъба е полукълбовидна, по-късно е плоско разперена с диаметър от 7 до 20 см. Дебеломесеста гъба е. Ръбът е сведен навътре и надолу и при младата гъба е притиснат почти до пънчето. Кожицата е светлокафява до белезникавокафяво-жълта, с ярки пурпурно-червени петна (понякога бледорозови). При натиск потъмняват. При пипане с пръсти е лепкава.

Плодовото месо  е жълто до златистожълто, непосредствено под кожицата е червеникаво, а непосредствено над тръбичките и във върха на пънчето синее. В младата гъба е здраво и плътно, а по-късно омеква.

Тръбичките отначало са жълти, а след това зеленикавожълти. При натиск с пръсти стават синьозелени. Доста дълги са – над 3 см, и се отделят лесно от плодовото месо.

Спорите са белезникавожълти. Споровият прашец е с цвета на олио.

Пънчето е високо 5-12 см и дебело 3-6 см. Първоначално е яйцевидно, по-късно – бухалковидно, а при развитата гъба – доста изтънено. Най-горе е жълто, по-долу е сиво-зелено. Върху оранжево-жълтата основа има пурпурночервена мрежеста окраска. При натиск с пръсти става синьо-зелено.

 

  |  Views: 1250  |  Прочетено във Вестник за градината