Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Лигуструм

Ligustrum

Лигуструм

Към рода лигуструм спадат няколко вида декоративни храсти, някои от които са много разпространени у нас, като се използват главно за оформяне на елегантни живи плетове. Представляват средно или силно развити храсти с гъсти и изправени клони и прости, целокрайни срещуположни листа. При повечето видове листата се запазват през зимата, като опадват едва на пролет, когато от пазвите им покарват нови листа. Цъфтят с дребни бели цветчета, събрани в сложни гроздове. Плодът е черна, дребна ягодка.

Лигуструм се използва масово в градините и парковете за единично и групово засаждане, за основа на масивите, за подлес и най-вече за живи плетове. Разните изкуствени форми намират място в геометричните градини и по краищата и ъглите на цветните партери.

Сортове: L. vulgare L. Отечество – Европа, Зап. Азия и Сев Африка. Среща се често у нас в диво състояние. Представлява силно разклонен храст, до 2 м висок с опадливи листа, които в по-топлите райони могат да се запазят до пролетта. Листата са яйцевидно-ланцетни, 3-6 см дълги, тъмнозелени. Цъфти през юни и юли с дребни кремавобели цветчета, събрани в изправени сложни гроздове. Той е най издръжлив на студ и подхожда за залесяване, като подлес и главно за живи плетове. По-красиви са неговите форми: L.v. var. aureum. Има жълти листа и черни плодове. L.v. var. glaucum. Листата са синкавозелени с бели краища. L.v. var. Atrivirens. Листата са 4-6 см дълги, запазващи се до късно през зимата и ставащи тъмно пурпурнокафяви. Издържа на суша повече от  L. vulgare и  L. ovalifolium. Служи главно за жив плет. L.v. var. lodense. Много гъст и нисък  храст – 50 см. Листата са тясно елипсовидни, тъмнозелени, 3-5 см дълги, запазващи се до късно и ставащи бронзовокафяви. L.v. var. pyramidale. Има изправен и гъст ръст. Служи за живи плетове.

L. ovalifolium Hassk. Отечество – Япония. Много красив вечнозелен храст с гъсти, изправени клони, до 3 м високи. Листата са елипсовидни 3-7 см дълги, лъскави, тъмнозелени. Цветовете са жълтеникавобели събрани в 5-10 см дълги, изправени сложни гроздове. Връзва червени плодчета.Този вид представлява чудесен храст за вечнозелени живи плетове. Той е малко чувствителен на студа и затова подхожда за по-топлите райони на страната, където заслужава да намери най-голямо разпространение. От него са известни много пъстролистни форми, от които по-интересни са: L. o. var. aurei-mardinatum. Листата имат жълти краища. L. o. var. elegans argenteum. Листата имат сребристи петна.

L. japonicum Thunb. Отечество – Япония и Корея. Представлява храст или малко дърво, 4-5 м високо, с едри, удължено сърцевидни, прилични на люляка листа. Те са 4-10 см дълги, лъскави, тъмнозелени. Цъфти през август с белезникави миризливи цветове, събрани в пирамидални сложни гроздове. Използва се за живи плетове, групи, единично и като алейно дърво за тесни улици. У нас почти не се среща защото е много чувствителен на студ. Може да вирее само в най-топлите райони. L. j. var. aurei-mardinatum. Листата имат жълти краища. L. j. var. exelsum superbum. Листата имат бялокремави петна. Това е един от най-хубавите сортове.

L. ionandrum Diels. Отечество – Китай. Красив вид с много дребни листа, които се поддават лесно на оформяне и по този начин от него могат да се получат идеални геометрични форми, като кълбета, пирамиди и др. Особено красиви са кълбетата отгледани на високи стъбла. Засадени в саксии, те се използват за декорация на интериори.

Отглеждане: Лигуструм не е особено взискателен към почвата. Вирее добре на свежа, хранителна почва и на слънчево или полусенчесто изложение.

Лигуструм понася добре силната резитба и това позволява да се оформят от него много хубави живи плетове, както и да се правят разни изкуствени форми, като пирамиди, конуси, кълбета и високи стъбла. За получаване на изобилен цъфтеж трябва да се реже дълго.

Размножаване: Размножава се чрез семена резници и присаждане.Чрез семена най-често се размножава L. vulgare. Семето се стратифицира и посява напролет на открито в рохкава земя. L. vulgare и L. ovalifolium  се вкореняват лесно чрез зрели резници напролет на открито. Вариететите на горните два вида , както и L. japonicum и L. licidum стават лесно от зелени резници през лятото.Вечнозелените и пъстролистни лигуструми, както и тези, отглеждани на високи стъбла, се получават чрез присаждане. За подложки се използват L. vulgare и  L. ovalifolium.  Присажда се на кози крак през март или на пъпка през лятото ниско или високо.

 

  |  Views: 1886  |  Прочетено във Вестник за градината