Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Кокиче блатно

Leucojum aestivum L.

Кокиче блатно

Сем. Кокичеви – Amaryllidaceae

 

Описание: Блатното кокиче е многогодишно луковично растение. Луковицата е яйцевидна със сивкава обвивка от стари листа. Стъблото е високо до 60 см. Листата са линейни, тъпи и дълги колкото стъблото. Цветовете са едри, бели, разположени на дълги дръжки на върха на стъблото, събрани от 3 до 7 заедно, увиснали. Листата на околоцветника са 6, на върха – надебелени, обратно яйцевидни, с жълто зеленикаво петно. Плодната кутийка е почти сферична, разпукваща се надлъжно, с черни цилиндрични семена. Цъфти м. април – май.

Разпространение: Из влажните гори, влажните и мочурливи ливади главно в Южна и Източна България.

Употребявана част: За медицински цели се събира цъфтящата надземна част на растението.

Бране и сушене: Стръковете се берат по време на цъфтежа м. април – май. Сушат се веднага в сушилня при температура до 40°С. Изсушената билка е зелена на цвят, без миризма и с нагарчащ вкус.

Действие и употреба: Билката се събира за нуждите на фармацевтичната индустрия. Не се употребява в народната медицина.

Внимание! Блатното кокиче е отровно растение.

  |  Views: 530  |  Прочетено във Вестник за градината