Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Еупаториум (Див коноп)

Eupatorium

Еупаториум (Див коноп)

Еупаториум е многогодишно тревисто растение с презимуващо коренище. Произхожда от Северна Америка, където се среща по поляни и покрайнините на горите в крайбрежната зона. Стъблата са мощни, високи изправени и тъмно обагрени, излизащи компактно от коренището. Листата са срещуположни. Цъфтежът настъпва късно – август – септември. Цветовете са дребни, розови и тръбести, събрани в кошнички, а те групирани в едри метличести съцветия. Започва развитието си късно – в средата на май. Напълно зимоустойчиво за условията на България растение.

Отглеждане:  Еупаториум е непретенциозно растение, но се развива добре на дълбоки, рохкави и плодородни почви. Добре расте на слънце и лека полусянка. Влаголюбиво растение – изисква редовно поливане. След прецъфтяване съцветията могат да се изрежат, а в началото на зимата – и цялото растение. Дълговечен при отглеждане на едно място. За да се получи голяма и красива туфа, са необходими поне 3-4 години. Не е агресивен, запазва своята компактност.

Размножаване: Разделете туфите наесен.

 

  |  Views: 1755  |  Прочетено във Вестник за градината