Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Епилобиум (Върбовка)

Epilobium

Епилобиум (Върбовка)

Епилобиум е многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. Стъблото високо от 50 до 150 см, просто, рядко разклонено, често почервеняващо. Листата са тънки, обикновено последователни, гъсти, удължено ланцетни или линейно ланцетни, приседнали или на къси дръжки. Цветовете са с по четири венчелистчета, разположени са поединично или са групирани в гроздовидни съцветия. Някои се разпростират много бързо. След тях се появяват дългите семенни шушулки, които се отварят и отвътре се показват мъхести семенца.

Сортове: Най-популярен е сортът Е. angustifolium Album – височина 1,5 м, бели цветове (1 см) през юли – септември. Разпростира се чрез ризоми, но толкова бързо, колкото розовоцветните видове. Видовете, високи 30 см, са подходящи за предната част на бордюра – напр. розовочервеният Е. флейшери. В средата на бордюра засадете розовопурпурния Е. додонаей (75 см) и белия му сорт Album. В алпинеума сложете Е. глабелум – 20 см, бял.

Място и почва: Почва с добри дренажни свойства. Вирее най-добре на ярко слънце.

Размножаване: Разделете туфите от епилобиум наесен или напролет.

 

  |  Views: 744  |  Прочетено във Вестник за градината