Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Давалия

Davallia

Давалия

Родът Давалия (Davallia) включва 40-50 вида, широко разпространени в тропиците. Всички видове давалии са епифити и дори тези малко, които може да се видят на почва, имат видимо епифитен произход.

За покривалцата на сорусите при давалиите е характерно, че остава свободна само връхната част и от образуваното “джобче” провисват съзрелите спорангии на дълго краче. Освен по начина на прикрепване на покривалцата, давалията се различава от хумата с по-големите си размери и по-насечените листни петури. Но Humata vestita има същите размери, както и Davallia trichomanoides, а степента на насеченост на листа също варира. Така, че единствен, повече или по-малко надежден признак, разделящ тези родове, остава формата на покривалцата.

 

Отглеждане

 

Светлина:  Обилна непряка слънчева светлина.

Температура:  Лятото – оптимална около 18 – 20 градуса, максимална до 25 градуса; зимата – около 15 градуса.

Поливане:  Лятото – обилно, зимата – умерено, но да не засъхва напълно пръстта – с мека неваровита хладка вода.

Пръскане:  Обилно. Давалията има нужда от висока въздушна влажност!  Добре е саксията да се сложи върху подложка с мокри камъчета.

Торене:  Пролет, лято – от май до август – на 2 седмици  с тор за листно-декоративни растения, но двойно по-разредена от препоръчаното на опаковката.

Пресаждане:  пролет – когато корените са запълнили цялата саксия. Почвата трябва да е слабо кисела и да съдържа: 1 част чимовка, 2 части листовка, 2 части торф, 1 част сфангов мъх, 1 част пясък.

Опасности: 

  • Въздушни течения.
  • Прекалено ниски или прекалено високи температури.
  • Пряка слънчева светлина.
  • Прекалено тъмно място.

Проблеми:

  • Ако листата жълтеят и по тях се появяват кафяви петна, причините могат да бъдат: прекалено висока температура в помещението; нередовно или недостатъчно поливане; пряка слънчева светлина.
  • Ако листата жълтеят и вашата давалия расте лошо, причината вероятно е ниската въздушна влажност.
  • Ако листата “избеляват”, стават полупрозрачни, вяли – прекалено интензивна слънчева светлина.
  • Ако давалията не расте, причините могат да бъдат: недостатъчна светлина – растението понася сянка, но не е сенколюбиво; прекалено тясна саксия; прекалено тежка и плътна почва.
  • Ако листата жълтеят, кафенеят, сбръчкват се и опадват, младите листа вяхнат и умират, причините могат да бъдат: прекалено ниска температура, студени течения, поливане със студена вода, поливане с твърда или хлорирана вода.

 

Размножаване

 

Основният начин на размножаване на давалия е със спори. Спорангиите на давалиите са смесени, на дълги (4 – 5 клетки на дължина) крачета. Те са с отворчета от 11 – 16 дебелостенни клетки. Спорите на давалиите са с бобовидна форма, билатерални, едногодишни. След съзряване спорангиите се разкриват, освобождавайки спорите, които, за да прорастнат успешно, трябва да попаднат на съответен субстрат, обезпечаващ им надеждна защита и достатъчна влажност. Подходящо място за развитието на спорите и гаметофитите са стволовете на дърветата с бавно гниещи остатъци от листа по тях, които обезпечават всичко необходимо за гаметофитите и младите спорофити.

 

  |  Views: 2172  |  Прочетено във Вестник за градината