Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Гълъбка зелена

Russula virescens (Sсhaff. ех Fr.)

Гълъбка зелена

ЯДЛИВА ГЪБА, с мирис на плодове и с най-добрия вкус от всички видове гълъбки. Зелената гълъбка е подходяща за всякакъв вид преработка.

Расте в широколистните гори, понякога и в смесените, на засушливи почви, под храстите. Зелената гълъбка се появява през лятото и през есента.

 

ОПИСАНИЕ:

 

Шапката е c диаметър от 8 до 15 см, често и по-широка. При младата гъба е полукълбовидна, а при застарялата – разперена, дори леко вдлъбната в средата. Ръбът първоначално е подвит навътре, по-късно изправен, но винаги насечен. Цветът на кожицата първоначално е белезникав, а при развитата гъба е зелен, но на жълта основа. Застарялата гъба е кафяво-зелена, напукана на неправилни фигурки (плочки).

Плодовото месо е здраво, твърдо, бяло. В застарялата гъба добива леко кафеникав оттенък. Третирано с анилин, става жълто!

Ламелите са бледозеленикави, нееднакво дълги, редки, широки около 1 см и трошливи.

Спорите са безцветни, а споровият прашец е белезникав.

Пънчето е бяло, високо от 3 до 10 см, дебело 2-2,5 см, равномерно дебело, почти цилиндрично, здраво. По дължината си има видими браздички.

 

  |  Views: 2112  |  Прочетено във Вестник за градината