Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Глог

Crataegus

Глог

Глогът е много търсено и полезно растение както за жив плет в градината, така и заради приложението си в народната медицина. Принадлежи към голямото семейство Розоцветни (Rosaceae). У нас в естествен вид се срещат три вида: белият глог (червеноплоден) (Crataegus monogina) и черният глог (черноплоден) (Crataegus pentagyna) са повсеместно разпространени, докато източният глог (Crataegus orientalis) се среща по-рядко. И трите форми са подходящи за жив плет в градината за нашите климатични условия, като най-ценен и търсен е източния глог. Едно от ценните предимства на глога като растение за жив плет са бодлите, което превръща живия плет в непревземаема ограда.

Отглеждане: Глогът предпочита директното слънце, макар ще се развива сравнително добре и на полусянка. Не е взискателен към почвата, което е едно от най-големите му предимства – расте добре и на песъкливи и на тежки глинести почви, бедни на хранителни вещества. Полива се умерено, като без проблем понася засушаване.

Преди засаждане прекопайте почвата в участъка, където ще садите глога. Това спомага за по-добрата аерация на горния и долния почвен слой. Обогатете с оборски тор и торф. Оставете няколко дни почвата да се намести. Трябва да решите дали ще засаждате в един или два реда. Засаждане в два реда води до по-гъст жив плет, докато в един ред се получава по-рехав, но и по-икономичен. Растенията се разполагат през разстояние около 50 см. След засаждането полейте. Основната грижа след това е подкастрянето. Прави се пролетта за оформяне на живия плет.

Размножаване: Лесно се размножава с резници, доста по-трудно със семена.

  |  Views: 1779  |  Прочетено във Вестник за градината