Енциклопедия

Ягодов коренов хоботник

Otiorrhynchus rugosostriatus

Ягодов коренов хоботник

Ягодов коренов хоботник (Otiorrhynchus rugosostriatus Goeze) Средно голям бръмбар с дължина до 8 мм . Тялото е овално яйцевидно, с кафяв до черен цвят. Върху елитрите са разположени 10 надлъжни точкувани бразди и тесни зърнести междини, осеяни с редки космици. Развива едно поколение годишно и зимува като ларва, в редки случаи като възрастно насекомо в повредените коренища на ягодата.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1324  |  Прочетено във Вестник за градината