Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Юлски (пъстър, мраморен) бръмбар

Polyphylla fullo L.

Юлски (пъстър, мраморен) бръмбар

Юлски (пъстър, мраморен) бръмбар (Polyphylla fullo L.) Ларвите се изхранват с подземните органи на почти всички зеленчукови култури. Възрастното насекомо е едър бръмбар с дължина 25-30 мм и черен или червено-кафяв основен цвят. Преднагръдът е стеснен в предния край. Елитрите са удължени, със слабо закръглени стени и неясни надлъжни ребра, покрити с многочислени неправилни петна от жълто-бели продълговато овални люспи. Юлският бръмбар завършва развитието си за три години. Зимува като ларва от различни възрасти в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с тези бръмбари е много трудна поради подземния начин на живот на ларвите и поради това, че летежът на възрастните преминава по време на цъфтежа, когато е невъзможно използването на ефективни инсектициди поради необходимостта да се опазят опрашителите. Установено е и значително ниво на устойчивост към преобладаващата част от използваните инсектициди.

Борбата обикновено се провежда при висока плътност на ларвите, която се установява чрез почвени разкопки. Прилага се система от мероприятия, в които основен дял заемат агротехническите средства. Към тях се включват: използване на добре прегорял органичен тор; засяване и засаждане в оптимални срокове за по-добро вкореняване на растенията и преодоляване на нанесените повреди; почвени обработки, при които част от ларвите се унищожават механично, а друга част се изваждат на повърхността и се унищожават от птиците; борба с плевелите за ограничаване на яйцеснасянето, което е по-слабо в обработените и незаети с растителност площи по време на летежния период.

 

Виж още: ЛИСТОРОГИ БРЪМБАРИ

 

  |  Views: 5674  |  Прочетено във Вестник за градината