Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Шийно гниене по лука

Болестта шийно гниене е типична за съхранявания лук. На полето тя се появява рядко и най-често остава незабелязана. Причинители на шийно гниене по лука са гъбите Botrytis allii Munn., B. byssoidea Walker, B. cinerea Persoon, както и някои други видове, от които у нас преобладава първият.

Гниенето започва откъм шийката (остатъка от перата), която омеква и хлътва. Постепенно повредите обхващат цялата луковица, която се ослузява. При разрез луковиците изглеждат като сварени. По-късно те потъмняват, мумифицират се и от тях остават само обвивните люспи. При развитие на полето болестта предизвиква гниене в основата на стъблата или напетняване на цветните органи, които остават стерилни. При влажни условия върху нападнатите участъци на луковицата се появява обилна сива плесенова маса. Върху нея, между люспите, се образуват черни плоски или кръгли, сравнително едри склероции.

 

КОНТРОЛ

 

Висока агротехника и благоприятен воден и въздушен режим при отглеждане на зеленчуковите култури.  Опазването на растенията от мана, трипс и други вредители намалява проявите на сивото гниене при всички зеленчукови видове. Преди засаждане лукът се изнася за 15-20 дни на открито. Луковиците може да се обеззаразят чрез потопяване в разтвор от топсин – 0,2% за 2 часа, след което е необходимо просушаване. Добър ефект има нагряването на арпаджика при 37-40ºС в продължение на 8 часа, а на едрите луковици (балучка) за 16 часа. При поява на външни признаци и благоприятни условия за развитие на патологичния процес се извършват фунгицидни третирания с топсин – 0,1%, който задължително се комбинира с прилепител. В периода на технологична зрялост се препоръчва ограничаване на поливките, а самата беритба трябва да се извършва само при сухи условия. Своевременно прибиране на продукцията, като не се допуска презряване или напукване. Изваждането на лука да се извършва във фаза полягане на една трета от растенията. Необходимо е просушаване на полето най-малко в течение на две седмици, като  разстилането става така, че луковиците на единия ред да се покриват от стъблата и листата на съседния. Стъблата се отрязват след изсъхване на 2,5-5 см над шийката на растенията. Необходимо е добро просушаване на луковиците преди лагеруване. В складовите помещения трябва да се поддържа температура 2-3ºС и относителна влажност на въздуха около 90-98% при периодичен преглед за отстраняване на загнилите плодове или луковици. Задължително унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбока обработка на почвата.

 

Виж още СИВО ГНИЕНЕ

 

  |  Views: 1177  |  Прочетено във Вестник за градината