Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Шиастофилум (Хиастофилум)

Chiastophyllum

Шиастофилум (Хиастофилум)

Шиастофилум (Chiastophyllum) е многогодишно вечнозелено тревисто растение от сем. Дебелецови. Произхожда от планинските букови гори на Кавказ, където расте върху горски и каменисти почви около ручеите. Стъблата са пълзящи и приповдигащи се, листата са срещуположни, закръглени, с вълнообразна петура, месести. Цъфтежът е през май-юни. Съцветието е рехава разклоненена метлица с “плачещи” класчета от жълтозелени дребни цветчета. Напълно зимоустойчиво растение.

Сортове: Шиастофилум опозитифолиум е единственият вид – височина 15 см, разпростира се на 45 см, цъфти с жълти цветове от май до юни. Цветовете образуват дъговидно извити класове над розетките от назъбени месести листа. Може да откриете този вид и с името Котиледон симплицифолия. Сортът Jim’s Pride е с листа с кремави шарки и яркожълти цветове.

Отглеждане:  Засадете в умерено плодородна почва с постоянна влажност, но с добър дренаж – растението не понася подгизнала почва. Реакцията да е неутрална към алкална. Предпочита полусянка или не толкова припечно изложение – северно, източно. Разраства се бавно.

Размножаване: За да размножите растението, разделете претрупаните туфи след прецъфтяване.

 

  |  Views: 1063  |  Прочетено във Вестник за градината