Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Шарка по прасковата

При шарка по прасковата външните симптоми са видими през кратък период от вегетационния сезон, след което вирусът преминава в латентна форма. По листата на прасковата и нектарината се появяват дифузни светли петна и просветляване на нерватурата. Листните петури в горната си половина са стеснени. Върху плодовете се развиват симптоми, подобни на повредите по сливата. В зависимост от чувствителността на сорта тяхната интензивност е различна.

 

КОНТРОЛ

 

При поява на болестта е необходимо  изкореняване на старите и болни от шарка овощни дървета или насаждения и създаване на нови с устойчиви или толерантни спрямо повредите по плодовете сортове. Тези мерки трябва да обхващат дворните, промишлените и крайпътните дървета. В силно заразените райони не трябва да се създават овощни разсадници за дървесни видове, гостоприемници на патогена. Производство на здрав посадъчен материал може да се извърши чрез съчетаване на  методите на термотерапията и тъканните култури. Срещу насекомите-преносители на вируса трябва да се провежда борба посредством подходящи разрешени инсектициди.

Силно чувствителен спрямо шарка е прасковеният сорт Елберта.

 

  |  Views: 652  |  Прочетено във Вестник за градината