Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Черна мана по пипера

Черната мана има масово разпространение по пипера, особено в края на вегетационния сезон, но нейната вредоносност е сравнително ограничена. Причинител на черна мана по пипера е гъбата Cladosporium capsici (Marchal & Steyaret) Kovatchevcky.

Черната мана е типичен листен патоген. Върху горната страна на листата се появяват хлоротични, неясно ограничени, закръглени петна, подобни на повредите, образувани при нападение от брашнеста мана. От долната страна петната се покриват с масленозелен кадифен плесенов налеп, което е най-характерният диагностичен признак. Болестта се появява най-напред по долните листа, след което обхваща и горните. При силно нападение повредените листа се завиват, засъхват и окапват.

Гъбата се съхранява в растителните остатъци или върху конструкциите на култивационните съоръжения. Разнасянето на инфекцията се извършва по въздушен път.

Развитието на черна мана по пипера се благоприятства при висока атмосферна влажност и при наличие на водни капки върху листата. Такива условия се създават след поливане или интензивни и продължителни дъждове. По-висока чувствителност спрямо болестта показват младите и изнежени растения, развиващи се в гъсти посеви или при изобилно азотно торене.

 

КОНТРОЛ

 

Отглеждането на пипера трябва да се включи в 2-3-годишно сеитбообращение, като се осигури и пространствена изолация от миналогодишните посеви. При производство в култивационни съоръжения е необходимо да се поддържа оптимален температурен и влажностен режим за развитие на растенията. При поява на първите признаци болните растения се третират с препарата топсин – 0,1% и други.

 

  |  Views: 862  |  Прочетено във Вестник за градината